Μελέτη & Εγκατάσταση τοπικού Lan & Wan δικτύου σας. Άμεση εξυπηρέτηση.Δωρεάν αξιολόγηση & μελέτη του χώρου σας καθώς και των αναγκών σας για την καλύτερη οικονομική λύση σε εξοπλισμό. Ταχύτητες πρόσβασης στο Internet, πλέον στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Συμμετρική σύνδεση π.χ.(50 Mbps down – 50 Mbps up) ή ασύμμετρη σύνδεση π.χ. (20Mbps down – 30Mbps up)

Download / Upload: 20/5 Mbps
$99.99
Download / Upload: 30/5 Mbps
$99.99
Download / Upload: 50/10 Mbps
$99.99
Download / Upload: 100/20 Mbps
$99.99